Houdt het vooral één-voudig.

Citaat uit mijn eerste blog over ‘Stoute Corona’.

‘’ Wel ga ik het hebben over het misbruik wat er gemaakt wordt van het fenomeen Corona. Het misbruik in de vorm van bijvoorbeeld Corona gebruiken als kanaal om de toch al aanwezige woede, frustratie en pijn in jou te kunnen ontladen in een onderwerp wat slechts slachtoffer is van jouw nog niet oprecht en transparant uitgewerkte pijn.’’

Het is prima om je ongenoegen te uiten over de onterechte vrijheidsbeperking die Corona met zich mee brengt. Zoals alle heftige gebeurtenissen in ons leven wekt ook deze gebeurtenis acties en reacties op die enerzijds gefundeerd zijn maar anderzijds gebruikt worden om toch al aanwezige menselijke pijn een uitlaatklep te geven. Dit is natuurlijk niet correct en bevorderd zeker niet de genezing van deze pandemie.

Terwijl gefundeerde, niet op allerlei aanwezig zijnde emoties kritiek en reflectie opbouwend, helend, bewustzijn verruimend en verrijkend zijn maakt kritiek gebaseerd op oude pijn alles alleen maar erger.

In de eerste vorm is het puur een constateren van feiten zonder dualistische inslag of oordeel.

In het tweede geval is men bezig de dualiteit te voeden, strijd te ontketenen en daarmee juist alles erger te maken. Immers dat wat je aandacht geeft wordt groter en zeker als die aandacht een ‘negatieve’ onderstroom heeft.

Ik zou dus aan iedereen willen vragen om eens goed te kijken naar jezelf. Op welke manier ben je bezig het recht weer te laten zegevieren?

Ben je bewust van je eigen pijn. Als een gebeurtenis deze pijn aanraakt, ga ermee aan de slag los van die gebeurtenis.  De gebeurtenis is slechts jouw spiegel en niet de oorzaak van jouw pijn. Wees de gebeurtenis dankbaar dat hij jou laat zien wat je mag gaan helen. Blijf bij jezelf en houdt het bij jezelf. Op deze manier is ook dit fenomeen wat Corona genoemd wordt een heel mooi middel voor heling van jouw eigen ziel en daarmee direct en indirect ook heling van alle misstanden hier op moeder Aarde. Je hoeft dus alleen maar bij jezelf te blijven, te onderzoeken en uiteindelijk het hervonden geluk en liefde in jou uit te stralen.

Houdt het vooral één-voudig.

Op deze manier zal er al een boel dualiteit worden opgeheven en blijft de on-beïnvloede ‘werkelijkheid’over, die je vervolgens mag uitdragen, zoveel als jij wilt.

Een bewuste één-voudige groet,

Linda

Praktijk Unify