Coaching

Het leven heeft mij veel geleerd en dit samen met de gaven om in te kunnen voelen op dieper liggende niveaus, situaties en jouw ‘werkelijke’ innerlijk, maakt dat velen al baat hebben gehad bij deze sessies en zelfstandig hun pad verder konden bewandelen.

Individueel coachingstraject:

Dit is een begeleiding/trainingstraject van minimaal 3 achtereenvolgende sessies waarin dieper kan worden ingegaan op de individuele problematiek en bijbehorende dynamiek.

Kies je voor een coach sessie dan kies je voor een oplossingsgericht, persoonlijk ontwikkelingsproces in het Nu.

Als coach leidt ik jou via voor mij zichtbare paden door jouw wirwar van impulsen vanuit jouw herinneringen, gedachten en emoties. Samen met jou gaan we terug naar de bron van belemmerende patronen en zetten we een trainingsschema in gang waardoor jij jouw belemmerende gedachten en emoties eerst mag gaan lief hebben waarna jij ze kunt omzetten in gezonde, bruikbare energie zoals creativiteit, liefde en licht. Leren te houden van jouw schaduwkanten is een eerste belangrijke stap in het helingsproces en leert jou van jezelf te houden zoals je Nu bent.

In tegenstelling tot veel vastgelegde coachings technieken laat ik me leiden door het moment en vormen zich tijdens onze interactie de wegen die we mogen bewandelen. Dit doe ik samen met jouen wordt aangestuurd door inspiratie vanuit De Bron.

Een stap voor stap traject gericht op bewustwording en zelfkennis op een manier die speciaal voor jou op dat moment door de Bron geïnspireerd en gecreëerd wordt.

Relatie coachingstraject:

Dit is een begeleiding/trainingstraject van minimaal 3 achtereenvolgende sessies waarin dieper kan worden ingegaan op de gezamenlijke (van beide, aanwezige, partners) problematiek en bijbehorende dynamiek.

Bij Relatie Coaching gaan we hetzelfde te werk als bij de één op één coach sessies.

Samen met jullie stem ik me af op de op dat moment op handen zijnde problematiek en gaan we samen terug naar de oorsprong. Ook hierbij ontvangen jullie een trainingsschema waarmee je thuis aan het werk mag gaan.

Ook hierbij geldt dat het leren houden van jou eigen schaduwkanten een eerste aanzet is om weer tot elkaar te kunnen komen.

Voor alle sessies staat een (ongeveer) tijdsduur van 1 tot 1 ½ uur.
Alle sessies, kunnen zowel ter plaatse, in de praktijk als telefonisch uitgevoerd worden.

Bekijk hier de tarieven!