KinderPraat

Een bevrijdende workshop

Hoe bewust ben jij je van jouw innerlijk kind?
Hoe praat jouw innerlijk kind?
Hoe beweegt jouw innerlijk kind?
Hoe zingt jouw innerlijk kind?
Hoe uit jouw innerlijk kind haar/zijn verdriet en trauma’s?
Hoe gedraagt jouw innerlijk kind zich naar anderen toe?

Veel onbewuste/ongecontroleerde reactiepatronen van ons dagelijkse leven vinden hun oorsprong in het gedrag van ons innerlijk kind.

Wat is jouw innerlijk kind?

Vanaf onze geboorte (en zelfs nog vanaf de conceptie en daar voor) doen we ervaringen en impulsen op waarmee ons emotionele lichaam mag dealen (afrekenen en/of omgaan). Onze gedachten mogen er herinneringen aan koppelen of deze nu wel of niet behoren bij de situatie/ervaring van dat moment. Ons gevoel (bewuste zijn) heeft als belangrijke taak al deze informatie en bemoeienissen van emoties en denken te filteren en er vanaf een afstand liefdevol naar te kijken. Dit met als doel uiteindelijk de ‘zin’ van de ‘onzin’ te onderscheiden.

Alle zwaarwegende ervaringen/kwetsuren opgedaan in onze jeugd of daarvoor worden door ons liefdevolle gevoel  (=wijsheid) in een juist perspectief geplaatst waarna we een verwerkingsproces in kunnen gaan. Dit verwerkingsproces hangt af van hoe bewust we ons zijn van bovenstaand en van onze kwetsuur/trauma. We kunnen ons op vele vlakken zelfs enorm spiritueel en persoonlijk ontwikkeld hebben en dan nog kan er een dieper liggende zwaarwegende emotie zijn die ons leven overschaduwd (terugkerende ongewenste patronen) en ons ontwikkelingsproces scheef trekt. We kunnen positief zijn en allemaal mooie affirmaties  uiten maar zolang onze kwetsuren (vastgelegd in programmeringen en conditioneringen) niet erkend en geheeld worden blijven we creëren wat we uitstralen, namelijk een gedeeltelijke  (nog deels gekwetste/gebutste) uitkomst van onze wensen en dromen.

Deze gekwetste stukken in ons die nog niet erkend dus nog niet tot groei en bloei zijn gekomen zijn vaak een onderdeel van ons zogenaamde innerlijk kind. Jouw innerlijk kind is dat deel van jou wat nog niet volwassen is geworden doordat de pijn in de kindertijd te groot was om te verwerken en we ergens diep in ons innerlijk hebben weggestopt.  Dit uit zich op latere leeftijd in verdriet en verwrongen gedrag.

Maar… ons innerlijk kind is ook  dat stuk in ons dat wil springen, dansen, gek doen en erkend wil worden in zijn/haar hele ‘speelse, ongecompliceerde en kinderlijke’ staat  van zijn. Een stuk wat deels nog wil uitleven wat het vroeger tijdens bijvoorbeeld een te serieus of verstoord opvoedingspatroon niet heeft kunnen doen. En een stuk wat gewoon altijd kind wil en mag blijven omdat dat nu eenmaal een van de uitingsvormen is van onze echte, vrolijke, pure universele liefde en levensenergie.

Wat is de bedoeling van deze workshop

Draag tijdens de workshop makkelijk zittende kleding en als je daar behoefte aan hebt mag je bijvoorbeeld jouw eigen dekentje, knuffel of iets anders wat jouw innerlijk kind dierbaar is, meenemen.

De bedoeling nu van deze workshop is om ons, op een speelse, luchtige  manier, bewust te worden van ons innerlijk kind en zijn haar prioriteiten op dit moment. Dit door het  innerlijk kind te laten praten en laten zijn ten einde onopgelost verdriet te mogen zien en op te mogen lossen en de behoefte om ‘kind’ te kunnen zijn, te erkennen en te mogen ‘uitleven’.

Tijdens deze workshop is er ruimte voor jouw innerlijk kind. Kunnen de innerlijke kinderen tegen jou maar ook onderling met elkaar praten, springen, huilen en dansen.

  • We zullen starten met een voorstel rondje.
  • Daarna komt ieder innerlijk kind aan de beurt om haar of zijn onderwerp van dat moment aan jou als volwassene te mogen uiten en er met jou over te praten.
  • Als derde onderdeel zullen de innerlijke kinderen onderling de gelegenheid hebben om even met elkaar in contact te komen en met elkaar te praten.
  • Als vierde onderdeel is er gelegenheid voor diegene die dat wil zijn/haar innerlijk kind fysiek tot uiting te laten komen door bijvoorbeeld te gaan klappen, zingen, springen of dansen.
  • Tot slot is er gelegenheid om de ervaringen opgedaan tijdens deze workshop te delen en/of te bespreken.

De workshop duurt ongeveer 2,5 a 3 uur.

Nabellen en mogelijkheid tot individuele coach sessie

Indien je daar behoefte toe hebt bel ik je binnen een paar dagen na de workshop op om te checken hoe het met je gaat en of je nog iets wilt delen.
Zijn er tijdens deze workshop dingen bij jou naar boven gekomen die meer aandacht nodig hebben of een individuele begeleiding nodig hebben dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om hiervoor met mij een afspraak te maken. We kunnen dan bijvoorbeeld gaan kiezen voor een coachsessie of een van mijn andere op dat moment passende healing-vormen.