Tarieven

  • Coaching/healing in de praktijk:  65,- euro.
  • Individuele coaching: 55,- euro per consult (het trainingstraject bestaat uit minimaal 3 consulten).
  • Relatie Coaching: 65,- euro per consult (het trainingstraject bestaat uit minimaal 3 consulten).
  • Telefonische coach/healing sessie:  55,- euro.
  • Telefonisch Spreekkwartiertje:  15,- euro.
  • Intuïtief lichaamswerk/massage: 95,- euro
  • Worksop ‘KinderPraat’: 45,- euro per persoon.
  • Worksop ‘Liefdevolle Aanraking’: 55,- euro per persoon.

Alle bedragen zijn vrij van btw.

 

*In het kader van de gelijkwaardige energie uitwisseling is er voor mensen met een gering budget,
na overleg, een aanpassing van het bedrag mogelijk. Ik vertrouw hierbij op jou integriteit.*