Tarieven

Coaching/healing in de praktijk:  65,- euro.

Telefonische coach/healing sessie:  55,- euro.

Telefonisch Spreekkwartiertje:  15,- euro.

Intuïtief lichaamswerk/massage: 65,- euro

Worksop ‘KinderPraat’: 45,- euro per persoon.

Worksop ‘Liefdevolle Aanraking’: 55,- euro per persoon.

Alle bedragen zijn vrij van btw.

 

*In het kader van de gelijkwaardige energie uitwisseling is er voor mensen met een gering budget,
na overleg, een aanpassing van het bedrag mogelijk. Ik vertrouw hierbij op jou integriteit.*