Liefdevolle aanraking

Kom weer in contact met jouw gevoel d.m.v. liefdevolle aandacht

In onze heftige, op prestatie gerichte, snelle maatschappij is het belang van ‘liefdevolle aanraking’ helaas ondergeschikt geraakt. We verharden, drijven onszelf voort en een knuffel, voor zover dit nog wordt toegestaan, is te vaak vluchtig en onbezield.

Hierdoor ontstaat een tekort aan liefde en een gevoel van eenzaamheid. Ons lichaam en onze geest hebben nu eenmaal aanraking nodig om te ontspannen, te helen en om in contact te blijven met jezelf en de liefde die in jouw hart aanwezig is. Mensen die lang niet meer liefdevol en met aandacht zijn aangeraakt drijven van zichzelf af en verharden. Dit zijn geen goede ontwikkelingen en daarom is het dan ook dat ik tijdens deze workshop alle aandacht wil geven aan ‘liefdevolle, helende aanraking’.

Hoe belangrijk het is om aan te raken en te knuffelen

SARS CoV-2, het nieuwe coronavirus, zou wereldwijd al meer dan 16 miljoen mensen besmet hebben. En volgens de medisch-farmaceutische wereld is nog geen effectieve behandeling voorhanden. Ieder potentieel (gezond!) medicijn is dus welkom.

Een onderzoeksgroep kwam uit op het knuffelhormoon oxytocine (OXT) als interessante kandidaat: wij produceren het zelf bij verliefdheid, zwangerschap, geboorte, borstvoeding, en bij ieder dicht (knuffel-)contact met geliefden. Het wordt al heel lang gebruikt om bevallingen in te leiden, het is bekend en veilig.

De resultaten van het onderzoek (nog niet op mensen): OXT is een sterke anti-inflammatoire en immuun regulerende therapie kandidaat voor COVID-19. Het beschermt tegen een cytokinen storm en orgaanschade (naast vele andere weldoende effecten).

Maar: gebrek aan menselijk huidcontact, knuffelen, is wel oorzaak van een chronisch oxytocinetekort. Beperking van sociale contacten en afzondering (van ouderen en alleenstaanden!) verhoogt dus onvermijdelijk de vatbaarheid voor infecties (specifiek: virusinfecties), verstoort een goede immuun weerstand en verhoogt het risico op verwikkelingen zoals een cytokine storm.

Zorg dus zelf voor voldoende oxytocineproductie voor jezelf en je naasten!

Tijdens deze workshop komen de volgende onderdelen aan de orde

 1. Voorstelrondje.
 2. Balans oefening.
 3. Ontspannende meditatie met aandacht voor jouw ademhaling en lichaamstaal. Wat vertelt jouw lichaam jou en hoe kan je heling inzetten op plekken waar nodig.
 4. Invoel oefening met een zelf meegenomen object zoals bijvoorbeeld een foto, steen of iets anders wat jou dierbaar is. Wat vertelt dit object jou en hoe kan je indien nodig, healing inzetten.
 5. Partner oefening. Wat voel je  bij de ander en hoe kan je, indien gewenst, healing inzetten daar waar nodig is.
 6. Herhaling van balansoefening. Ben je na deze oefeningen al meer in balans?
 7. Ervaringen delen voor wie dat wil en liefdevol afsluiten van de avond.

Kernwoorden tijdens workshop

 • Liefdevolle aandacht.
 • Liefdevolle vriendelijkheid.
 • Liefdevolle aanraking.
 • Nieuwsgierig kijken/voelen.
 • Zonder oordeel of doel.

De workshop duurt ongeveer 2,5 a 3 uur.

Zorg dat je gemakkelijk zittende kleding draagt en neem een persoonlijk object mee dat jou dierbaar is zoals een foto, steen of iets anders.