Beschrijving

Variant: Mindfullness
Kleur: naturel/aquamarijn
Afmetingen: ca. 150/220 cm
Thema’s: Bewustwording, herkenning en inzicht.

Deze deken helpt om het tot nu toe onbewuste, bewust te maken tot zover het voor jou op dit moment mogelijk en toegankelijk is. Dit geeft vernieuwde kennis en nieuwe inzichten.
Als we alles zorgvuldig aanpakken, vindt de zuivering en genezing van onze gedachten plaats. Wat eerder niet zichtbaar was kunnen we ons nu bewust gaan worden. Patronen worden ons nu duidelijk en kunnen en mogen nu geleefd worden.

Deze deken stimuleert ons om op een rustige en bewuste manier met onszelf om te gaan. Mensen die zich niet thuis voelen in hun lichaam kunnen zich verzoenen met trauma’s uit hun kindertijd.
We leren, erkennen dat we onszelf en anderen tolereren en accepteren terwijl het levenspad zich aandient.

Uitdagingen die zich kunnen voordoen bij een vrouw en ook bij een man in transitie worden liefdevol en geïntegreerd als één geheel bekeken – ook het veranderende lichaam. En als je net aan het groeien bent in je vrouwelijkheid, zal deze deken je voorzichtig begeleiden.